Договір публічної оферти

PMS Cloud, надалі названа «Компанія», IT компанія, яка надає послуги та рішення для індустрії готельного господарства та туризму. PMS Cloud це ім’я програмного забезпечення, яке належить Тарасюку Володимиру Андрійовичу на підставі свідоцтва про право власності №123032 від 18.01.2024 року, видане Державною організацією “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій”.

Цей договір оферти (далі – Договір) укладається між ФОП Тарасюком В.А., (далі – “Виконавець”) та будь-якою фізичною особою, індивідуальним підприємцем, юридичною особою (далі – “Замовник”).

 

1. ЗНАЧЕННЯ ТАКИХ ТЕРМІНІВ:

1.1. Програма PMS Cloud – хмарна система автоматизації готелів, хостелів та квартир.

1.1.1. Демо-версія програми – 14-денна безкоштовна пробна програма.

1.1.2 Повна версія програми – програмне забезпечення PMS Cloud, яке передається Клієнту на умовах оренди протягом одного місяця після здійснення платежу.

1.2. Сайт – веб-сайт Виконавця, розміщений в Інтернеті за адресою http://www.pmscloud.com

1.3. Клієнт – Користувач, який має справу з орендою програмного забезпечення та сплачує за неї щомісяця.

1.4. Пропозиція — публічна пропозиція Виконавця, яка розглядається для будь-якої особи з метою укласти Ліцензійний договір (далі “Контракт”) на існуючих умовах, наведених тут.

1.5. Прийняття — повне та безумовне прийняття Замовником умов Контракту.

1.6. Особистий обліковий запис – секретна зона Сайту, що дозволяє Користувачеві здійснити реєстрацію, протестувати програму та здійснити оплату. Для доступу до Особистого кабінету необхідно використовувати унікальний персональний ключ і пароль, отримані Користувачем при реєстрації на Сайті.

1.7. Тарифний план – вартість оренди програмного забезпечення, зазначену на Сайті Виконавця.

1.8. Дані авторизації — дані, необхідні для доступу до Сервісу:

 - 1.8.1. Вхід — e-mail Клієнта, зазначений при реєстрації в Сервісі.

 - 1.8.2. Пароль — пароль доступу Клієнта.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає Користувачеві право оренди Програми протягом місяця за умови дотримання всіх обмежень та умов використання Програми, відповідно до її технічної документації, функціональних особливостей та умов цього Договору, приймаючи враховувати типи тарифних планів, наведені в Інтернеті через:

2.2. Ця Оферта набуває чинності негайно в момент початку використання Програми та діє протягом усього періоду її правомірного застосування Користувачем в межах терміну дії її авторських прав за умови належного дотримання Користувачем умов цієї Оферти.

2.3. Виконавець надає Користувачеві право використання Програми без територіальних обмежень на умовах та в порядку, передбачених цим Договором.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Клієнт погоджується, що жодне програмне забезпечення не є безпомилковим. У разі виникнення помилки Замовник має право надіслати Виконавцю електронний лист про помилку. Виконавець протягом 24 годин зобов’язаний надати відповідь Замовнику з повідомленням про термін усунення несправності.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. вчиняти будь-які дії, пов’язані з функціонуванням Програми, відповідно до її призначення, а саме: надавати співробітникам компанії та клієнтам віддалений доступ для роботи в Програмі; надавати доступ до інформації, що формується в ході роботи Програми, з метою створення зведених звітів; використовувати Програму в комерційній діяльності, крім випадків перепродажу, оренди або передачі Програми третім особам, що можливо лише після укладення відповідних письмових договорів з Виконавцем; надати можливість третім сторонам використовувати Програму без надання субліцензій.

3.3. Замовник зобов’язаний:

3.3.1. використовувати Програму лише в межах прав і режиму, передбачених тут;

3.3.2. для здійснення платежу за цією Пропозицією відповідно до умов цієї Пропозиції.

3.4. Замовник не має права:

3.4.1. поширювати Програму (робити копії), оприлюднювати її для громадськості;

3.4.2. поширювати копії Програми або її частини та/або здійснювати інші дії, спрямовані на отримання прибутку від використання Програми шляхом взаємодії з третіми особами;

3.4.3. надавати субліцензії третім сторонам на будь-яке використання Програми або її частин.

3.5. Виконавець зобов’язаний:

3.5.1. протягом 24 годин з моменту виконання Замовником своїх обов’язків щодо оплати надати Замовнику право на використання Програми;

3.5.2. повідомляти про роботу з Програмою електронною поштою, блогом та гарячою лінією. Актуальні адреси електронної пошти та телефон гарячої лінії вказані в розділі «Контакти» на сайті Виконавця;

3.5.3. надавати інформацію про оновлення поточної версії Програми, випущені протягом терміну дії Оферти;

3.5.4. У разі неможливості надання послуг з вини Виконавця, Виконавець зобов’язаний повернути сплачені Замовником кошти. В інших випадках повернення коштів не здійснюється.

3.6. Виконавець має право:

3.6.1. випускати нові версії Програми, встановлювати умови їх надання Замовнику, а також умови технічної підтримки та обслуговування;

3.6.2. залучати третіх осіб для надання послуг за цією Офертою;

3.6.3. у будь-який час змінити та/або доповнити ці Умови та Тарифний план, повідомивши про це Замовника електронною поштою. Усі зміни в Умовах та Тарифному плані публікуються на сайті Виконавця.

3.6.4. переривати доступ до сайту з метою проведення планового технічного обслуговування або ремонту технічних та/або системних ресурсів Виконавця, попередньо повідомивши про це Клієнта за 24 години електронною поштою та/або на офіційну адресу. веб-сайт http://www.pmscloud.com

 

4. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ

4.1. Ця Оферта дає Користувачеві право використовувати програмне забезпечення протягом одного місяця за фіксовану плату, оголошену на сайті http://www.pmscloud. com

4.2. Ознайомившись з прейскурантом на послуги Виконавця та текстом цієї публічної оферти, Замовник формує електронну заявку на сайті http ://www.pmscloud.com. Після цього Замовник отримує від Виконавця логін і пароль для доступу до безкоштовної пробної версії програмного забезпечення Виконавця на електронну пошту.

4.3. Після закінчення 14-денного періоду використання версії програми клієнт оплачує послугу, згідно цієї Оферти, використовуючи свій логін і пароль для доступу до свого Особистого кабінету на сайті http://www.pmscloud.com

НАДАННЯ ПОСЛУГ  

4.4. Використання повної версії програмного забезпечення можливе лише після оплати відповідної суми в Особистому кабінеті Замовника.

4.5. Замовник реєструється на сайті самостійно, вказуючи свої Реєстраційні дані. Дані авторизації мають використовуватися для подальшої ідентифікації Клієнта та доступу до сайту.

4.6. Будь-яка відповідальність, у тому числі фінансова, для найманих працівників’ дії Замовника в Програмі покладаються на самого Замовника.

4.7. Відповідальність за будь-які дії та/або бездіяльність, які можуть призвести до втрати, викрадення, розголошення тощо Авторизаційних та/або Реєстраційних даних Клієнта, а також відповідальність за будь-які дії та/або бездіяльність третіх осіб, які використовують Авторизацію. та/або Реєстраційні дані Замовника, повністю та повністю належать Замовнику. Виконавець не несе відповідальності за зазначене вище.

4.8. Замовнику та особам, які мають доступ до Програми, забороняються будь-які несанкціоновані дії, спрямовані на отримання доступу до будь-яких апаратних та/або програмних ресурсів Виконавця, до Авторизаційних та Реєстраційних даних інших Замовників Програми, а також до будь-якої іншої інформації, яка так чи інакше пов’язана з Програмою та має обмежений доступ через Інтернет.

4.9. Замовнику та особам, які мають доступ до Програми, забороняється здійснювати масову розсилку по електронній пошті рекламних, комерційних чи інших повідомлень, якщо це не було попередньо узгоджено (або запитувано) з одержувачами. Такі дії позначаються як “спам”.

4.10. Забороняється розпорядження та/або розповсюдження будь-якої інформації та/або програмного забезпечення, яке служить лише для злому комп’ютерних програм чи систем, або є комп’ютерним вірусом, або містить шкідливі частини чи компоненти коду.

4.11. Замовник несе відповідальність за дотримання авторських прав на програмне забезпечення та документацію, надані Виконавцем.

4.12. У разі порушення Замовником правил користування Програмою Виконавець залишає за собою право заблокувати доступ Замовника на невизначений термін без попередження та повернення будь-яких грошових коштів заблокованого Замовника.

4.13. Виконавець не зобов’язаний, але залишає за собою право розблокувати доступ Замовника до Програми, якщо порушення було усунуто Замовником.

 

5. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

5.1. Клієнт подає заявку на придбання демоверсії Програми та/або на послуги наступним чином:

5.1.1. заповнення електронної форми на сайті http://www.pmscloud.com;

5.2. При заповненні Заявки Замовник вказує:

5.2.1. Прізвище та ім’я, фірма, номер телефону, адреса електронної пошти.

5.3. Відповідно до даних, зазначених у цій Оферті, винагорода Виконавця формується для сплати Замовником на наступних умовах.

 

6. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Вартість права користування повною версією програми PMS Cloud, а також вартість послуг за цим договором фіксується в Тарифному плані, розміщеному на сайті http://www.pmscloud.com/ua/calculator/

6.2. Виконавець залишає за собою право в будь-який час змінити Тарифний план, повідомивши про це Замовника електронною поштою.

6.3. Платежі за цим Договором здійснюються на основі придбаної версії Програми.

6.4. Способи переказу грошових коштів визначаються Замовником з можливих варіантів. Список можливих варіантів вказується в Особистому кабінеті Замовника на сайті.

6.5. У разі придбання доступу до Програми в мережі Інтернет за цією Офертою, а також додаткових послуг порядок оплати визначається наступним чином:

6.5.1. Клієнт оплачує обраний тарифний план, використовуючи Особистий кабінет на сайті. 

6.5.2. При наданні послуги Виконавцем, списання коштів з Особового рахунку Замовника відбувається автоматично в цей же момент. Моментом надання послуг вважається дата та час, коли Замовник безпосередньо скористався відповідним Сервісом.

6.5.3. Будь-які витрати, пов’язані з переказом грошей на рахунок Виконавця, включаючи банківські комісії за цей переказ, згідно з цією Офертою, покладаються на Замовника.  

6.5.4. Для повернення коштів Замовнику необхідно надіслати письмову заяву на електронну адресу Виконавця. Заявка Замовника розглядається протягом 3 днів. Рішення щодо цієї заявки буде надіслано на електронну пошту Замовника.

6.6. Валютою розрахунків за цією Пропозицією є долар США.

 

7. ФОРС МАЖОР

7.1. У разі настання незалежних від людини обставин, таких як стихійні лиха, аварії, пожежі, заворушення, страйки, воєнні дії, протиправні дії третіх осіб, набрання чинності законодавчими актами, постановами уряду та розпорядженнями органів державної влади, що прямо чи опосередковано забороняють діяльність, визначену цією Офертою, перешкоджають виконанню Сторонами функцій, передбачених цією Офертою, та інші обставини, що не залежать від волі Сторін, вони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо Протягом 10 (десяти) днів з моменту настання таких обставин та за наявності зв’язку Сторона, що зазнала їх впливу, повідомляє іншу Сторону про ситуацію, що сталася, а також докладає всіх зусиль для якнайшвидшого усунення обставин непереборної сили.

7.2. Сторона, яка зазнала збитків внаслідок форс-мажорних обставин, може вимагати від іншої Сторони документального підтвердження масштабів минулих подій, а також їх впливу, що став об’єктом дії форс-мажорних обставин.

 

8. ТЕРМІНИ ДІЇ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ПРОПОЗИЦІЇ

8.1. Оферта набуває чинності з моменту повного та беззастережного виконання Користувачем акцепту Оферти – виплата винагороди Виконавцю, а також оплата послуг, що надаються за цим договором, згідно з умовами Оферти та дійсні протягом 1 календарного місяця.

8.2. У разі використання Програми за цією Пропозицією термін її дії продовжується на наступний календарний місяць.

8.3. Кожна зі Сторін має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього договору, попередньо повідомивши про це іншу Сторону за 10 (десять) робочих днів до передбаченої дати односторонньої відмови. Повідомлення про односторонню відмову від цього договору здійснюється в письмовій формі.  

8.4. Договір-оферта може бути розірваний:

8.4.1. Замовником у будь-який час. При цьому Замовник зобов’язаний попередньо повідомити про це Виконавця не пізніше ніж за десять робочих днів до розірвання.

8.4.2. Виконавцем в будь-який час. При цьому Виконавець зобов’язаний не пізніше ніж за десять робочих днів до розірвання попередньо повідомити про це Замовника.

8.4.3. За взаємною згодою Сторін у будь-який час.

8.4.4. З ініціативи будь-якої зі Сторін, у разі порушення іншою Стороною умов цього Договору-Оферти. При цьому Сторона, яка ініціювала розірвання, зобов’язана не пізніше ніж за десять робочих днів до розірвання попередньо повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі.

 

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Ці Умови є публічною офертою (пропозицією) Виконавця для фізичних та юридичних осіб, яка містить істотні умови договору про надання Послуг та використання Програми.

9.2. Будь-які дії, пов’язані з виконанням умов, передбачених цією Офертою, включаючи реєстрацію Замовника на сайті, оплату Послуг та інші, які підтверджують наміри Замовника використовувати Програму, вважаються повним і беззастережним прийняттям цієї Оферти. Умови пропозиції.

9.3. З моменту акцепту цих Умов Договору-Оферти вважається, що Замовник ознайомився та погодився з цією Офертою.

9.4. Обов’язки Виконавця повністю і безумовно визначаються Умовами, наведеними нижче.

9.5. Умови, на яких надаються послуги, визначені цим документом як “Договір-Оферта” доступний безкоштовно в Інтернеті: (посилання на веб-сайті)

9.6. Порядок і назва текстових частин Умов наведено лише для зручності читання та не впливає на тлумачення цього тексту.